News about Ammono

Polish company AMMONO S. A., a worldwide leader in manufacturing of very low dislocation ammonothermal bulk gallium nitride wafers, has won a public bid for the supply of gallium nitride wafers.

Wobec licznych artykułów prasowych oraz doniesień w mediach społecznościowych opisujących bieżącą sytuację spółki AMMONO S.A. w upadłości likwidacyjnej informujemy, że opisywana przez dziennikarzy i osoby trzecie sytuacja, jakoby zakład produkcyjny w Stanisławowie Pierwszym pod Warszawą nie pracował już od dłuższego czasu i stopniowo popadał w ruinę, jest nieprawdziwa i dalece odbiega od rzeczywistej sytuacji.

Under PolHEMT project an AlGaN/GaN HEMT on bulk Ammono GaN substrate with saturated drain current as high as 1A/mm is characterized and used to design S-band power amplifier

Followed by the last year achievement of High Electron Mobility Transistor on highly resistive Ammono-GaN substrate, the PolHEMT project was accomplished by successful development of HEMT transistors characterized by their operating frequency exceeding 20 GHz