List of current pending tenders / Lista prowadzonych konkursów ofert:

Description/
Opis przetargu:
Publication date/
Data ogłoszenia:
Due date/
Termin składania ofert:
Status/
Status:
Files/
Pliki:

Legend / Legenda
S - Specification / Specyfikacja zamówienia - zapytanie ofertowe
O - General terms of Tenders / Ogólne Warunki Przetargowe
A - Additional files / Dodatowe pliki
O1O2 - Answers for tenderers questions / Odpowiedzi na zapytania oferentów