Nasza firma otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na następujące projekty:

2.1 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004 - 2006 Priorytet 2, Działanie 1 - "Uruchomienie przemysłowej produkcji płytek podłożowych z monokryształów GaN"

2.3 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004 - 2006 Priorytet 2, Działanie 3- "Zwiększenie możliwości produkcyjnych Ammono poprzez rozbudowę potencjału technologicznego"

2.3 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004 - 2006 Priorytet 2, Działanie 3 - "Opracowanie studium wykonalności produkcji szafiru z tygla molibdenowego"

2.3 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004 - 2006 Priorytet 2, Działanie 3-"Długofalowa strategia pozyskiwania zęwnętrznych żródeł finansowania rozwoju firmy"

1.4 - 1.4.1 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004 - 2006 Priorytet 1, Działanie 1.4- "Pozyskanie technologii produkcji tranzystorów mocy - technologia MOCVD"

1.4 - 4.1 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, priorytet 1, działanie 1.4 oraz priorytet 4, działanie 4.1 – „Pozyskanie innowacyjnej technologii polerowania podłoży z azotku galu”

1.4 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, priorytet 1, działanie 1.4 – „Otrzymanie semipolarnych i niepolarnych płytek podłożowych GaN o powierzchni 5 cm2

1.4 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, priorytet 1, działanie 1.4 – „Opracowanie przemysłowego procesu amonotermalnego z obniżonym ciśnieniem wodoru” - zobacz podsumowanie projektu

4.6 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, pilotaż (Wsparcie mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw na pierwsze wdrożenie wynalazku) – „Wdrożenie globalnie innowacyjnej metody produkcji podłoży GaN dla przemysłu półprzewodnikowego”

logo Unii dla przedsiębioczych

flagi krajów Unii Europejskiej