News about Ammono

Investigation on radiation damages in GaN-based materials is an important factor in possible application of GaN as particle detectors in harsh radiation environment in any particle acceleration facilities like Large Hadron Collider...

Polish company AMMONO S. A., a worldwide leader in manufacturing of very low dislocation ammonothermal bulk gallium nitride wafers, has won a public bid for the supply of gallium nitride wafers.

Wobec licznych artykułów prasowych oraz doniesień w mediach społecznościowych opisujących bieżącą sytuację spółki AMMONO S.A. w upadłości likwidacyjnej informujemy, że opisywana przez dziennikarzy i osoby trzecie sytuacja, jakoby zakład produkcyjny w Stanisławowie Pierwszym pod Warszawą nie pracował już od dłuższego czasu i stopniowo popadał w ruinę, jest nieprawdziwa i dalece odbiega od rzeczywistej sytuacji.

Under PolHEMT project an AlGaN/GaN HEMT on bulk Ammono GaN substrate with saturated drain current as high as 1A/mm is characterized and used to design S-band power amplifier